Inventio Asianajotoimisto Oy tarjoaa korkealaatuista liikejuridiikan asianajopalvelua.
Ydinosaamistamme ovat sopimusasiat ja riidanratkaisu etenkin teknologiaan, immateriaalioikeuksiin ja työoikeuteen liittyen.

Olemme suhteellisen pieni ja tiukasti fokusoitunut toimisto. Aiomme pysyä sellaisena.


PALVELUT

 

 

Teknologia-alan sopimusasiat

Kokemuksemme teknologiasektorin ja ICT-alan oikeudellisista kysymyksistä on vahvaa ja tunnustettua. Avustamme ja neuvomme asiakkaitamme monipuolisesti erilaisten sopimusten valmistelemisessa, niitä koskevissa neuvotteluissa sekä erilaisissa tulkinta- tai erimielisyystilanteissa. Ydinosaamiseemme kuuluvat myös ulkoistaminen, alihankinta, jälleenmyynti, sopimusvalmistus ja tietosuojakysymykset.

 

Immateriaalioikeudet

Inventio tunnetaan ja tunnustetaan immateriaalioikeuden erityisosaajana. Avustamme ja neuvomme asiakkaitamme immateriaalioikeuksiin (mm. tekijänoikeus, tavaramerkit ja patentit) sekä markkinointiin, liikesalaisuuksiin ja tietotaitoon (know-how) liittyvissä asioissa. Palvelemme asiakkaitamme niin oikeuksien turvaamiseen kuin niiden hyödyntämiseen liittyen. Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme, kun ilmenee aihetta puuttua oikeuksien loukkauksiin tai puolustautua loukkausväitteiltä.

 

Työoikeus

Työoikeus on yksi praktiikkamme kulmakivistä. Avustamme ja neuvomme asiakkaitamme henkilöstöhallintoon ja työsuhteisiin liittyvissä asioissa; sekä ennakoivasti, että tarpeen vaatiessa riitaisuuksien ratkaisemisessa. Avustamme asiakkaitamme työoikeudellisten sopimusten laatimisessa sekä erinäisten henkilöstöjärjestelyiden asianmukaisessa toteuttamisessa.

 

Riitojen ratkaiseminen

Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme riitojen ratkaisemisessa, ellei sovinnolliseen ratkaisuun ole edellytyksiä. Meillä on vahva kokemus oikeudenkäynneistä niin yleisissä oikeuksissa, välimiesmenettelyssä, kuin erityistuomioistuimissa (kuten markkinaoikeus).

 

 

 

Palvelemme asiakkaitamme myös kaikissa muissa yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, poislukien vero-oikeus.

.
toimeksiantoehdot

 

 

Keskitymme olemaan mahdollisimman tehokkaita kaikessa mitä teemme.

YHTEYSTIEDOT

 

 

Inventio Asianajotoimisto Oy

Keilaranta 19

02150 Espoo, Finland

info@inventio.fi

Puhelin: +358 9 348 9866

Fax: +358 9 348 9939

Y-tunnus: 2420286-2

 

PEKKA TAKKI

Pekka Takki

pekka.takki@inventio.fi

+358 40 554 5443

cv

PEKKA TAKKI

asianajaja
pekka.takki@inventio.fi
+358 40 554 5443

VEIKKO SIITONEN

Veikko Siitonen

veikko.siitonen@inventio.fi

+358 40 733 8917

cv

VEIKKO SIITONEN

asianajaja
veikko.siitonen@inventio.fi
+358 40 733 8917

TOPI LUSENIUS

Topi Lusenius

topi.lusenius@inventio.fi

+358 44 362 3340

cv in

TOPI LUSENIUS

asianajaja
topi.lusenius@inventio.fi
+358 44 362 3340

ANTTI PULKKINEN

Antti Pulkkinen

antti.pulkkinen@inventio.fi

+358 50 304 6731

cv in

ANTTI PULKKINEN

asianajaja
antti.pulkkinen@inventio.fi
+358 50 304 6731

HENRI KAIKKONEN

Henri Kaikkonen

henri.kaikkonen@inventio.fi

+358 50 590 6670

cv in

HENRI KAIKKONEN

asianajaja
henri.kaikkonen@inventio.fi
+358 50 590 6670

ELISA LINTUNEN

Elisa Lintunen

elisa.lintunen@inventio.fi

+358 44 326 3200

cv

ELISA LINTUNEN

lakimies
elisa.lintunen@inventio.fi
+358 44 326 3200

MIRA HANNOLA

Mira Hannola

mira.hannola@inventio.fi

MIRA HANNOLA

toimistopäällikkö
mira.hannola@inventio.fi

 


YRITYS

 

Olemme suhteellisen pieni ja tiukasti fokusoitunut toimisto. Aiomme säilyä sellaisena. Tämä sopii meille. Uskomme, että koostaan riippumatta asianajotoimisto on lopulta juuri niin hyvä kuin siellä työskentelevien ihmisten kyvykkyys. Olemme ylpeitä joukkueestamme. Jokainen työntekijämme on avainhenkilö. Vastaavasti jokainen asiakkaamme on lähtökohtaisesti avainasiakas. Jokainen toimeksianto on tärkeä. Sitä hoidetaan tämän mukaisesti.

On suuria ja pieniä asianajotoimistoja. Molemmilla on kiistattomat vahvuutensa ja heikkoutensa. Meillä on kokemusta kummastakin.

Pienehkö koko ajaa meitä olemaan mahdollisimman tehokkaita kaikessa mitä teemme. Tiedämme vahvuutemme. Emme pyri tarjoamaan palveluitamme asioihin, joihin resurssimme tai osaamisemme eivät mahdollisesti riittäisi. Emme myöskään tavoittele laskutettavien työtuntien maksimoimista. Työhömme liittyy muita motivaatiotekijöitä. Esimerkiksi vilpitön iloitseminen asiakkaan menestyksestä, ongelman ratkaisemisesta ja tavoitellun lopputuloksen saavuttamisesta.

Suhtaudumme asiallisesti ja arvostavasti kollegoihimme, tuomioistuimiin ja vastapuoliin. Tarvittaessa pelaamme kovaa, mutta rehdisti. Arvostamme vapaa-aikaamme ja perheitämme, kuten arvostamme asiakkaitamme. Tämä pitää meidät vireinä myös asiakkaittemme eduksi.

Vanhan sananlaskun mukaan ”hevonen ei ole hevoskaupan osapuoli”. Palvelumme suuntautuvat ennen muuta ”hevoseen”, eli asiakkaan operatiiviseen liiketoimintaan. Niihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita siihen sisältyy, olipa kysymys akuuteista tai lyhyemmän aikavälin taktisista asioista taikka pidemmän tähtäimen strategisista näkökohdista. Hyödynnämme työssämme monipuolista taustaamme sekä yrityslakimiehinä että asianajajan roolissa. Mutta kun hevoskaupan aika koittaa, markkinoilla on runsaasti asianajotoimistoja, jotka luultavasti kykenevät olemaan avuksi meitä paremmin.

On itsestään selvää, että menestyäksemme armottomasti kilpaillulla alallamme yllä kuvattujen arvojen ja lähtökohtien mukaan toimiessamme, meidän on oltava erittäin hyviä siinä mitä teemme. Asiakkaidemme on oltava erittäin tyytyväisiä palveluihimme. Tämän haasteen kohtaamme mielihyvin, jokaisena päivänä.

 

 

 

 


YHTEISKUNTAVASTUU

Pyrimme toimimaan vastuullisena yrityskansalaisena. Olemme tähän asti avustaneet rahallisesti vuosittain tapauskohtaisesti valittua kohdetta. Olemme sitoutuneet tekemään näin myös jatkossa.
 
Urheilu on ollut meille asia, jolta olemme saaneet paljon ja nyt haluamme omalta osaltamme antaa hyvän kiertää. Tiedämme kokemuksesta, että lajiliitoissa ja seuroissa tekemistä riittäisi, mutta resurssit ovat niukat. Me olemme pieni toimija, joten meidän ei ole mahdollista antaa sellaista rahallista tukea, jolla olisi laajempaa vaikutusta. Siksi päätimme tukea suomalaista urheilua omalla työllämme.
 
Lokakuussa 2015 aloitetun yhteistyön puitteissa avustamme Valoa sekä urheilun lajiliittoja, järjestöjä ja seuroja niiden oikeudellisissa asioissa 20.000 euron arvosta vuodessa ilman veloitusta. Valo ja sen palvelemat urheilun toimijat saavat meiltä lisäksi erittäin merkittävän alennuksen. Yhteistyöhön kuuluu myös laatimamme sopimuspatteristo, jota esimerkiksi lajiliitot ja seurat voivat vapaasti hyödyntää omassa toiminnassaan.
 
Kokemuksestamme ja osaamisestamme on varmasti apua suomalaisen urheilun kansainvälistyvällä pelikentällä.
 
Lue lisää yhteistyöstämme Valon sivuilta osoitteesta
http://www.sport.fi/valo/yrityskumppanit/yritysedut/inventio-oikeudellisia-palveluja-urheilun-toimijoille.

 

Pelaamme kovaa, mutta rehdisti.

© Inventio Asianajotoimisto Oy