Narcos Narcos

TYÖ & HR TYÖ & HR

Palvelussuhteita ja henkilöstöhallintoa koskeva oikeudellinen neuvonta sekä riidanratkaisu ovat yksi Invention toiminnan kulmakivistä.

Avustamme yrityksiä muun muassa palvelussuhteisiin liittyvissä riita-asioissa sekä työelämään liittyvissä rikosasioissa. Näitä ovat muun ohella työturvallisuusrikoksia ja yrityssalaisuusrikoksia koskevat asiat.

Keskeinen osa toimenkuvaamme on jokapäiväisen neuvonnan tarjoaminen palvelussuhteita koskevissa asioissa. Tämä käsittää muun muassa työ- ja johtajasopimusten sekä kilpailukielto- ja salassapitosopimusten laatimisen, yhteistoimintamenettelyissä tukemisen, yritysjärjestelyihin liittyvät henkilöstöasiat sekä tietosuoja-asiat.

Pääyhteyshenkilö